Mide balonu nedir ?

Dünyada 1.4 milyar insan kilolu veya aşırı kiloludur. Bu nedenle çok çeşitli potansiyel metabolik ve organları ilgilendiren problemle karşı karşıya kalmaktadır.

Obezitenin ameliyata uygun olamayan veya ameliyat tedavisini  istemeyen kişilerdeki tedavsi amcıyla 1982 yılından beri mide balonu uygulaması yapılmaktadır.

Teknolojideki gelişmelerin artarak devam  etmesi ile  gelinen noktada balon uygulaması yaygınlık kazanmıştır. Kilo vermenin kolaylaştırılması amacıyla  mide hacmini kısıtlamak ve yeni bir alışkanlık kazanmak  amaçlı biyo uyumlu materyalden imal edilmiş ve hacim ayarlaması yapılabilen mide balonları diğer balonlara göre dahada fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Mide balonu yemek öncesi açlık duygusunu azaltır,tokluk duygusunu artırır kilo verilmesine yardımcı olur.Kısa sürede diyet uygulaması ve spor ile bariatrik cerrahi de gereken hazırlık dönemininde uygulanmasını sağlayabilir. Yapılan çalışmalar mide balon uygulamasının tolerasyonunun  uygun daha iyi hayat kalitesi sağlayan bir uygulama olduğu konusunda hem fikirdir.

Mide balonu gastrik motilite azalmasına bağlı retansiyon etkisini en yüksek 8-16. haftada en yüksek etkisini gösterir. En yüksek kilo kaybı etkisi de bu periyodda kaydedilir.

Gastrik motilite etkisi 27-39 . haftadan sonra da geri döner.

Mide balonu uygulaması ile kaç kilo verebilirim ?

Mide balonu uygulaması  yüksek  vücut kitle indeksine sahip kişilerde daha etkili olduğu görülmüştür. Ortalama Vücut kitle indeksi  30-35 olan olgulardafazla kilonun  ortalama %36.5 verilebilirken 35-40 aralığında ki olgularda ortalama fazla vücut ağırlığının %50 ‘sine kadar verilebildiği gösterilmiştir. Mide balonu çıkartılması sonrasında uzayan etkiyle %5-10 daha ağırlık azalması saptanmıştır.

Yukardaki tablolarda kilo kaybının zaman, VKİ ve miktarları ile olan ilişkisi görülmektedir.

Bununla beraber yeterli süre kalmasına rağmen %23 olguda  istenilen fazla ağırlık kaybı %20 den aşağıda kalan olgular başarısız kilo kaybı olarak değerlendirilmiştir.

Ayarlanabilir mide balonu nedir ?

Mide deki hacmin ayarlanarak tolerasyon ve kilo kaybı kontrolünün sağlandığı mide balonları daha iyi sonuçların gösterilebildiği daha uzun süre kalan balonlardır.

Mide balonu mide içerisinde belli bir süre etkinlik gösterebilir. Hacim ayarlaması sayesinde tolerasyon  ve uyum daha fazla sağlanabilir. Hacim artımı yönü kullanılarak yetersiz kaldığı durumlarda kilo vermeyi sağlayacağı hacimlere çıkartılabilir.

Mide balonu çıkartıldığında da kilo kaybetmeye devam edermiyim ?

Evet uzamış etkisi sayesinde mide balonu çıkartılmasından sonra da kilo kaybı devam edebilir.Bu miktar vücut  kitle indeksinin %10’una kadar çıkabilir.

Bununla beraber çıkartılmasını takiben  gereken kurallara uyma %4.3-10 u arasında kilo alımı da görülebilir.

Genç olgular, morbid obezler, uygulama sonrası kusması olan olgular daha iyi  kilo kaybı süreci yaşarken  eme bozukluğu olan olgularda başarısız olma ihtimali daha fazladır.

Bu olguların ortalama 1/3’ üne bariatrik cerrahi uygulanmaktadır.

Mide balonu uygulamasını kimler yapar ?

Mide balonu uygulamasını endoskopik girişimsel işlemleri uygulama bilgisie sahip yeterli komplikasyon ile başa çıkma yetisi olan endoskopistler yapmalıdır.

Mide balonu uygulaması nasıl yapılır ?

Mide balonu uygulamaları  8 saatlik açlık durumunun gerektirdiği anestezi altında yapılır.

İlk önce üst gastrointestinal endoskopi yapılarak gastrik mukoza  değerlendirmesinde problem olmadığı ortaya konulmalıdır. Endoskopun taşıdığı balon  görülerek  mide içerisinde  metilen mavisi ile boyanmış serum  yardımıyla 500-600 cc ye kadar şişirilir.

Hastalar 2 saat boyunca takip edilir, uygun olgular semptom kontrolü sonrasında taburcu edilebilir.

Mide balonu uygulaması kimlere yapılır ?

Mide balonu aşağıdaki  mide barsak hastalığı tanısının olmadığı kilo kontrolünü sağlayamayan her morbid obez olguya yapılabilir.

Olgunun komorbiditeleri olması  ve  konservatif tedaviyi istemesi yeterlidir.VKİ > 35 olan  Cerahiyi istemeyen , uygun olmayan  cerrahinin kontrendike olduğu vakalarda düşünülebilir.

VKİ>50 olan ve cerrahi açısından yüksek riskli olan olgularda  cerrahiye hazırlık için uygulama  yapılabilir

Mide balonu uygulaması kimlere yapılmaz ?

Önceki gastrik cerrahi

Hiyatus hernisi 3-5 cm den büyük kişiler.

Potansiyel üst gis kanamalı lezyonları olanlar

Gebeler

Gebe kalmak isteyenler

Alkol bağımlılığı olanlar

Hormonal ve genetik nedenli gebeliği olanlar

5 yıl içerisinde malin hastalık geçirenler

Ciddi düzeyde karaciğer hastalığı geçirenler

Obezite için aktif ilaç tedavisi gören olgular

Endokopi yapılamayanlar

Aktif gastrit

HPilori enfeksiyonu olanduodenal ülserliler

Orta ileri  özefajit olan olgular

Üst GİS dn kanama olanlar

NSAİD ant koagulant, anti agregatör ilaç kullananlar

Psikiyatrik hastalığı olanlar

Hemorrhage from upper gastrointestinal system

Chron olguları

Ösefaus ve larenksde malformasyon olanlar

İnflamatuar barsak hastalığı olanlar

16 were excluded (7 due to intolerance)

Mide balonu uygulaması ne kadar sürer ?

Mide balonu uygulamaları ortalama  10-15 dk ka arasında sürmektedir.

Genelde ciddi komplikasyon gözlenmemekle beraber bulantı, kusma ilk 3 saat boyunca görülür.

Mide balonu uygulaması esnasında ne gibi zorluklar yaşanabilir ?

Farengeal (Boğaz üst orta kısım) kısımda geçiş zorluğu, yaşanabilir gene de uygulayıcı deneyimi ile bu durum aşılabilmektedir.

Genelde endoskopik  güçlüklerle   balon çıkartılırken karşılaşılabilir.Ek girişim ve cihaz gerekebilir, zaman alabilir.Bu durum çok nadir olsa da hava  ile şişirilmiş balonlarda daha fazladır.

Mide balonu uygulaması sonrası hastanede ne kadar kalırım ?

Genelde balon  uyguaması sonrası 3 saatlik bir hastane takibi yeterli olsa da balon uygulamaları sonrası gıda tolerasyonu olmaması  ve bulantı kusma  nedeniyle hastalar 1-3 gün arasında hastane de kalabilir.

Ayrıca epigastrik ağrı  yanma (%37.4),  bulantı %20, kusma ile %50  oranında karşılaşılabilir.

Psikolojik nedenler ve tolerans eksikliği nedeniyle olguların bir kısmında çıkartmak gerekebilir.

Mide balonu uygulması sonrası sıvı diyet, proton pompası inhibitörü, (çıkarıncaya kadar), anti emetikler 1-2  hafta gerekebilir

Mide balonu uygulaması sonrası nasıl beslenmeliyim ?

İlk 4 hafta sıvı diyet sonrasında yumuşak gıdalar tercih edilmelidir. Ortalama 1100   kalori  olan kalori azaltılmış diyet düzenlemesi gerekir.aması gerekmektedir.Diyet içeriği %20 protein içermelidir.

Mide balonu ne kadar bedenimde kalıyor ?

6 ay ile 12 ay arasında midede kalabilir

Mide balonu uygulamasının zararları varmıdır ? Mide balonunun çıkartılması gereken veya zorunda kalınan durumlar varmıdır ?

Değişik serilerde balon  uygulamasına tolerasyon  eksikliği nedeniyle zamanından önce son verildiği görülebilmektedir.Bu oran  %13 olguya kadar çıkabilmektedir. Erken çıkartılma gereksinimi  bayanlarda , bir aydan fazla gastrointestinal bulguları azalmayan olgularda daha sıklıkla rastlanır.

Ayrıca ilerlemiş özefajit, peptik ülserle de karşılaşılabilir.

Balonun patladığı olgularda ince barsak tıkanıklığına neden olabilir.

Mide balonu çıkartıldıktan sonrasında ne kadar kilo alabilirim?

Mide balonu çıkartılmasının sonrasında ilk yıl VKİ  4.2±6.8 i kadar ikinci yıl 2.3±6.0 kg kadar kilo tekrar alımı olabilir.

Mide balonu uygulaması nedeniyle ameliyat olma riski varmıdır ?

Az sayıda da olsa  uygulama esnasında  işlem tekrarı gerekirken özellikle hava ile doldurulan balonlarda daha fazla görülen kendiliğinden boşalma,  patlama, gibi durumlarla karşılaşılabilir. Özellikle çıkartılırken anestezi derinleştirilmesi gerekebilir. Üst kısımda ağızdan  çıkartılması ile  ilgili zorluklar yaşanabilir. Laparoskopi gereken vakalar bildirildiği gibi aşağıya  doğru barsaklara uzanarak barsak tıkanıklığı oluşturan vakalarda mevcuttur.

Mide balonunun ölüm riski varmıdır ?

2016 dan bu yana Mide balonu uygulamaları ile ilişkilendirilen 12  ölümlü vaka bildirilmiştir.Şu an itibariyle balon uygulamalarında ölüm riski 10000 ölümde dört olgudan daha az olarak kabul edilmektedir.

Obezite için mide cerrahisinde bu oran %0.22 dir

Mide balonu uygulana hastalar nasıl takip edilmelidir ?

Mide balonlu olgular ilk hafta haftada 2 kez ilk ayın sonunda,3 ve 6. Ayda beslenme  uzmanı, kilo kontrol ekibi tarafından takip edilmelidir. Farklı bulgular olmadığı müddetçe endoskopi gereksinimi yoktur.