Tüp mide (Sleeve gastrektomi ) operasyonu sonrasında tekrar kilo alma riski varmıdır ?

Evet! Tüm  kilo kaybettirci (bariyatrik) operasyonlarda olduğu gibi tüp mide operasyonları sonrası kilo alımı  mümkündür.

 Diyet, spor aktivite programları  bırakılırsa yatkınlık ve teknik bir takım nedenlerden dolayı tekrar kilo alımı olabilir.

Diğer bir önemli neden kilo kaybı için gerekli yeme koşulları, yemek dengesi, kalori dengesi, aktivite gerekliliği ile ilgili durumların bilinmemesi göz ardı edilmesidir.

Özellikle kalan mide kısmının eğitilerek erken genişlememesi, kilo alımı ve kaybettirici düzende yeme  kompozisyonlarının sıkı sıkıya uygulanmasıdır.

Psikolojik, psikiyatrik etkenler kişilik ve davranış eğitiminin desteklenmesi ve gerekirse yardım alınması bu konuda etkili olabilir.

Tekrar kilo alımı iki yılda %5.7,  altı yılda %75 arasında seyredebilir. Bu olgulardan %30 unda revizyon cerrahisi denilen ileri düzey bariyatrik işlemler gerekebilir. Teknik nedenler olduğu kadar  fizyolojik değişimle kalan mide kısmının genişlemesi, yeme davranışının değişmemesi veya adapte edilmesi ile de kilo alımı geçekleşebilir.

Bu olgulara tekrar tüp mide yapılabildiği gibi,  kısıtlayıcı ve bypass cerrahi ameliyatları gerekebilir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Ağrı sorunu var mıdır?

Tüm ameliyatlar ve kesi yerlerinde ağrı olması genel bir kuraldır. Tüp mide ameliyatı laparoskopik uygulama sayesinde  sonrasında oldukça ağrısız seyretmektedir. Yine de ihtiyaç olduğu dönemde ağrı kesiciler kullanılabilir.

Hangi Durumlarda Tüp Mide Ameliyatı Benim İçin Uygun Olmayabilir?

Tip 2 Şeker hastalığınız insülin gerektirecek kadar ağırsa , vücut kitle indeksiniz 50 ve üzerinde ise, hayatınızı etkileyen ve belli bir düzeyin üzerinde rahatsızlık veren aynı zamanda yemek borusu alt kısmında hücresel değişiklikler oluşturan  (Barret Ösefagus 2da ) durumda ise tüp mide ameliyatı sizin için  uygun olmayabilir.

 Barett özofaguslu hastalara kesinlikle tüp mide ameliyatı yapılmamalı, bypass tekniği  tercih edilmelidir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Ne Kadar Kilo Verilir?

Tüp mide ameliyatı kısıtlayıcı tipte bir ameliyattır alınan gıdanın hacmini azaltarak hastanın kilo vermesini sağlar. Yine de  bu ameliyat sonrasında sağlıklı bir kilo verme süreci  doğru beslenme ve egzersiz ile  uygun davranış kalıbı  oluşturulması ile sağlanabilir. Fazla kilolarınızın ortalama %45-80’ inin verilebildiği gösterilmiştir

Sleeve Gastrektomi operasyonu (Tüp Mide ) sonrasında komplikasyonlar nelerdir ?

Obezite cerrahisinin  içerdiği risklerin farkındalığı gerekir. Tecrübe ve sorun  bu konuya ait sorunların çözülmesindeki yetkinlik  bu operasyonlar için karar verilmesinde en önemli noktadır. Tüm operasyonlarda olduğu gibi  sistematik ve standardize edilmiş yaklaşım, sorunların algılanışını en hızlı hale getirir.

 Riskler kilo vücut kitle indeksi, metabolik tablo, sigara kullanımı, akciğer ve  kalp hastalıklarının varlığı ile orantılı olarak artmaktadır. Bu tablo yanlızca operasyonun hemen sonrası değil hastanın iyileşme sürecinde de risklerle bağlantılı olarak değişkenlik  gösterir.

Tüp mide operasyonu sonrasında karşılaştığımız başlıca komplikasyonlar- sorunlar  sütür hattından kanama, sütür hattında kaçak, karın içi abse, kalan midede yemeklerin geçişine izin vermeyen darlık, beslenme yetersizliği,  Gastroösefageal reflü en sık karşılaşılan  komplikasyonlardır.

Kalan mide kısmının mide fıtığı alanından yukarı kaçması, mide fıtığı alanına geçmesi, dönmesi,  nadir de olsa diğer karşılaşılan operasyon nedenli komplikasyonlardır. Dikiş hattında darlık , dönmeler film veya endoskopi ve radyolojik çalışmalarla ortaya konursa darlığın dilatasyon ile genişletilmesi gerekebilir. Kaçınılmaz ise operasyon gerekebilir. By pass cerrahisine veya myotomi ile genişletilmesi gerekebilir.

Morbid obezite için Tüp Mide operasyonu sonrası ölüm riski varmı dır?

Evet Morbid obezite ameliyatı sonrası ölüm ihtimali %0.1-0.8 arasındadır. Bu risk aynı zamanda komplikasyonlar ile başa çıkma gereksinimi ve bilgisi, komplikasyon  farkındalığı açısından doğru hekim, doğru ekip, optimal planlama gibi bir çok noktanın da göz önüne alınması gerektiğini gösterir.

Yine de  karşılaştırıldığında kalp cerrahisi operasyonları daha fazla risk içermektedir.

Tüp mide ameliyatlarında mide dikiş hattında kaçak problemi nedir ?

Morbid obezite için yapılan tüp mide ameliyatında dikiş hattından kaçak riski %1-2 arasındadır.

Klinik olarak aşikar veya  tesbiti güç bir şekilde olabilir.

 Bu durumun hemen anlaşılması, doğru izlem ve  tecrübe gerektirmektedir. Erken dönem (ilk 3 gün -geç 8 gün  ) ve geç dönem 1. Haftadan sonraki üçüncü haftaya kadar olan sürede hastaların çok iyi bir şekilde takibi ateş, çarpıntı ,karın ağrısı, yutma  açısından kontrol edilmelidir.

Risk görüldüğünde kontrastlı filmlerle değerlendirilmeli lokasyon ve  durum ortaya konulmalıdır.

Kaçak meydana gelmişse erken dönemde drenaj gerekirse   klipleme, 2- 4 hafta süren  stent uygulamaları, endoskopik girişimler, kaçınılmaz ise operasyon seçeneği düşünülmelidir.

Tüp mide operasyonları sonrası akciğerlere pıhtı atması nedir ?

Pıhtı oluşumu, akciğer embolisi – akciğerlere  pıhtı atması önemli ölümcül sonuçları olabilir. Bu durumdan korunmak amacıyla  ameliyat öncesi ve hemen sonrasında başlanması gereken kan sulandırıcı  heparin türevi düşük moleküllü ilaçlar  bir süre daha devam edilerek hastada bu risk azaltılmaya çalışılır. Varis çorapları, havalı basınç cihazları uygulanarak  bu durumdan kaçınmaya çalışılır.

Hastaların hemen ameliyat sonrası yürümeye başlayarak aktivite göstermeleri (3-4 saat sonrası) gerekir.

Tüp mide ameliyatları beslenme yetersizliği yapar mı ?

Ameliyat sonrası aktif beslenme takibi özellikle önemlidir.

Kas zaafiyeti olmaması ve beslenme yetersizliği nedenli,  halsizlik, tolerasyon güçlüğü, emilim eksikliği besin mineral  yetersizliği  meydana getirebilir.

Tüp mide ameliyatlarında beslenme yetersizlikleri %3.5 civarıdır.Uzun dönemde  mineral vitamin eksiklikleri takip neticesinde tamamlanabilir.  B12 vit (%3) D vit (%23), Folat (%3), Demir eksiklikleri (%3), Çinko eksikliği (% 3) oranında görülebilir.

Katı gıdalara  5 haftalık bir özel diyet  sonrasında geçilebilir.

Bu nedenle bir yıl boyunca 3 aylık kontrollerle kan tablosu görülmelidir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Yutma ve beslenme ile ilgili sorunlar olabilir mi ?

Hemen ameliyat sonrası oluşan  ödem ile beraber başlayan nadir görülse de yutma güçlüğü aşırı düzelmeyen gıda ve sıvı tolerasyon eksikliği ve inatçı kusma ,şiddetli reflü, ilerleyici karın ağrısı   dikkatle takip edilmelidir.

Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Etki Gösterir?

Tüp mide ameliyatında  midenin %80 den fazla kısmı ve açlık sağlayan bölümü çıkartılır.Buna bağlı erken doyma olur kısıtlayıcı olarak etki sağlanır.

Tüp mide ameliyatının hormonal ve metabolik etkisi açlık hormonu sağlayan GHRELİN isimli ara  bağlantı maddesinin üretildiği alanın çıkartılarak kandaki miktarın azaltılması, iştahı azaltmasıdır.

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide ) Operasyonuna nasıl hazırlanmalıyız ?

Operasyon öncesinde  ekibimizeki endokrinoloj uzmanı,  psikolog görüşmesi, diyetisyen kontrolü ve operasyon öncesi diyet ve aktivite programı başlangıcı ilk yapılması gerekenlerdir. Alkol ve  Sigara bırakılması  ve bu süreçte operasyon sonrası komplikasyon oranlarını artırdığı bilinen önemli bir zararlı etkendir.

Tüp Mide operasyonuna hazırlık aşamaları nelerdir ?

Obezite hemen oluşmamış bir durumdur ve acil operasyon yerine hastanın mental  hazırlığı, vücut hazırlığı ve operasyon öncesi yapılanlar operasyon sonrasını çok fazla etkilemektedir.

Operasyon aşamaları ERAS eğitimi ile başlar

ERAS  ‘’Operasyon sonrası Erken İyileşmenin Hızlandırılması ‘’Nedir ?

(Early Recovery After Surgery)

Tüp mide ve Rux N Y Mide By pas operasyonu hali hazırda tüm dünyada en çok yapılan şişmanlık ameliyatlarıdır. Toplamın %75 den fazlası bu iki ameliyat çeşididir.İskandinav kayıt sisteminde  bu operasyonlara ait yaklaşık 30 günlük komplikasyon düzeyi  yaklaşık %3-7 arasındadır.

ERAS protokolü hastanın mobilizasyonunun artırılması ağrı düzeyinin düşürülmesi erken gıda başlanmasını erken beslenmesini, operasyon anı ve operasyon sonrası cerrahi stresin azaltılarak hastanededki kalış süresinin azaltılmasını amaçlar.

Hastaya, cerraha, anesteziye, aileye ve bakım grubuna ayrı ayrı düşen görevler  hasta odaklı iyileşme sürecinin yapıtaşıdır.

Hastanın kullandığı ilaçlar mutlaka göz önünde bulunarak operasyon öncesi  kilo kontrolü ve diyet düzenlenmesi için özellikle  haberdar edilmelidir.

Solunum sisteminin rahat çalışabilmesi için yürüyüş, nefes egzersizleri de tavsiyeler arasındadır.  Bu sayede operasyon sonrası komplikasyonlarda azalmanın  yanı sıra hastanede kalış süresini de azaltabilir.

Bu amaçla hasta ameliyat öncesi bilgilendirmesi yapılır. Operasyon süreci, yapılacaklar, olası sorunlar, davranış biçimi ve  gidiş yolu hakkında etraflı bilgi  ile hasta aydınlatılır. Hastanın operasyon öncesi diyet uygulaması ile kilo kaybı sağlanması karaciğer fonksiyonları ve operasyon sonrası solunum sisteminin daha rahat çalışması, daha çabuk hareket ve beslenme  için, şeker kontrolü sağlanmasında önemli noktalardan birisidir.

Alkol ve alkollü içecekler mutlaka kesilmelidir. Alkol alışkanlığı konusunda hekim ve psikologlar deatylı bilgilendirilmelidir. ERAS klavuzunda kuvvetli  olarak tavsiye edilen  bir noktadır

Ameliyat öncesi kontrollü açlık  ve sıvı gıda alınması ve ameliyat sonrası kesin uyulan diyet kademeleri iyileşme süreci için hasta açısından en önemli  görevlerdir denilebilir

Sınırlı süre belirli sıvı diyet  uygulanması gerekir. Kilo kaybının sağlanması sadece operasyon için değil operasyon öncesi yeni yaşam modülüne alışkanlık geliştirmek için bir başlangıç ve uygunluk kriteridir.

Sigara kesinlikle bırakılmalıdır.İki  ay boyunca içilmemesi özellikle tavsiye edilmektedir.

Erken hareket ayağa kalkma ağrı kontrolünden,erken beslenmeye solunum fonksiyonlarının düzelmesinden  glukoz kontrolüne uzuanan bir anahtardır.

Hastalar operasyona girmeden hangi tetkikleri yapılmalıdır ?

Bu konu ile ilgili tetkikler ve hekim değerlendirme formumuza  bu alana tıklayarak ulaşabilirsiniz

Tüp mide ameliyatı ne kadar zamanda yapılyor ?

Her operasyonda olduğu gibi bu operasyonlarda da hasta hekim, ameliyathane ile ilgili  değişkenler  tüp mide ameliyatlarında operasyon zamanı için etki eder. Genel olarak 1-1.5 saat  lik bir sürede operasyonların tamamlanabileceği varsayılabilir.

Tüp mide ameliyatı sonrası hastanede ne kadar kalırsınız ?

Planlanan işlem  herhangi istenmeyen bir sonuçla karşılaşılmaması halinde 3. Günde  hastamız taburcu edilebilir.